Hướng dẫn theo dõi Heatmap và Session Replay miễn phí bằng Yandex

5 / 5 ( 8 votes ) Heatmap và session replay là gì? Trước khi đi vào hướng dẫn mọi người cần hiểu được heatmap và session replay là gì? Heatmap: Bản đồ nhiệt ở trên wesbite, giúp chúng ta biết được khi vào website người dùng thường hay click vào đâu nhất, hay cuộn chuột tới … Continue reading Hướng dẫn theo dõi Heatmap và Session Replay miễn phí bằng Yandex